vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Thống kê mô tả trong Excel

Excel cung cấp một 1 add-in rất hữu hiệu để thực hiện thống kê mô tả là Analysis Toolpak, chúng ta sẽ cùng xem ví dụ. Giả sử có 1 tập hợp data như hình dưới:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Để tính toán các trị thống kê mô tả, làm theo các bước như sau

1.  Tại tab Data, chọn Data Analysis

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Chú ý: nếu không thấy hiển thị nút Data Analysis , xem tại đây để kích hoạt

2. Chọn Descriptive Statistics, click OK

3. Sau khi bảng chọn xuất hiện, tại phần Input Range, chọn ô A12:A15

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

4. Chọn ô C1 tại phần Output Range

5. Chọn check tại dòng Summary Statistics (nếu chưa có)

Ta có hình như ở dưới

6. Click OK

Kết quả nhận được

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Chúng ta sẽ đi sâu hơn về việc sử dụng Excel vào Phân tích thống kê ở những bài viết sắp tới.

3.3/5 - (3 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *