Thống kê mô tả trong Excel

Excel cung cấp một 1 add-in rất hữu hiệu để thực hiện thống kê mô tả là Analysis Toolpak, chúng ta sẽ cùng xem ví dụ. Giả sử có 1 tập hợp data như hình dưới:

Để tính toán các trị thống kê mô tả, làm theo các bước như sau

1.  Tại tab Data, chọn Data Analysis

Chú ý: nếu không thấy hiển thị nút Data Analysis , xem tại đây để kích hoạt

2. Chọn Descriptive Statistics, click OK

3. Sau khi bảng chọn xuất hiện, tại phần Input Range, chọn ô A12:A15

4. Chọn ô C1 tại phần Output Range

5. Chọn check tại dòng Summary Statistics (nếu chưa có)

Ta có hình như ở dưới

6. Click OK

Kết quả nhận được

Chúng ta sẽ đi sâu hơn về việc sử dụng Excel vào Phân tích thống kê ở những bài viết sắp tới.

3.3/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận