HTKK 4.2.1 mới nhất 31/08/2019

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK do Tổng Cục Thuế phát hành nhằm hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác trực tuyến qua hệ thống iHTKK. Phiên bản mới nhất…
iTaxViewer

iTaxViewer của Tổng cục thuế là phần mềm hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML chuẩn và phổ biến nhất hiện nay. Phiên bản mới nhất itaxviewer 1.5.7 bổ sung 1 số tính năng mới và khắc phục…