Phần mềm kế toán excel dùng VBA

Phần mềm kế toán excel dùng VBA đơn giản dễ sử dụng Để hỗ trợ các bạn kế toán học tập và phát triển, xin giới thiệu phần mềm được viết khá kỹ và đầy đủ với nhiều tính năng nổi trội…

Ứng dụng của Data Table

Trong các bài viết trước http://excelviet.com/quan-tri-rui-ro-mo-hinh-tai-chinh-phan-1/, chúng ta đã được làm quen với công cụ phân tích What-if Data Table, tại bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ ứng dụng của công cụ mạnh mẽ này…