Mẫu excel BCKQ HĐKD theo thông tư 200 mới nhất

Mẫu excel BCKQ HĐKD theo thông tư 200 mới nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là biểu mẫu sử dụng trong báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh cụ thể. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . Hôm nay xin gửi đến các bạn  tham khảo trong bài viết này được cập nhật theo Thông tư 200 mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng excel và bằng file word.

Hình ảnh: Mẫu excel BCKQ HĐKD theo thông tư 200 mới nhất

Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo
Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước
Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9


Mẫu excel BCKQ HĐKD theo thông tư 200 mới nhất bao gồm:

Mẫu excel BCKQ HĐKD theo thông tư 200 mới nhất bằng file excel

Mẫu excel BCKQ HĐKD theo thông tư 200 mới nhất bằng file word
File word hướng dẫn nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Các bạn tải mẫu tại đây nhé

Download: Mẫu excel BCKQ HĐKD theo thông tư 200 mới nhất

3/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận