File excel hoàn thiện chứng từ kế toán bản full đầy đử – dễ hiểu

File excel hoàn thiện chứng từ kế toán, trong bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn biết hoàn thiện chứng từ kế toán bao gồm những gì?  Những sai lầm cần tránh trong hoàn thiện thủ tục chừng từ kế toán ?

Hình ảnh: ” File excel hoàn thiện chứng từ kế toán bản full đầy đử – dễ hiểu “
1. Hoàn thiện chứng từ kế toán bao gồm:

 • Tờ trình mua sắm tài sản
 • Biên bản định giá TS góp vốn
 • Đăng kí phương pháp trích khấu hao
 • Tờ trình đề nghị nhà cung cấp
 • Biên bản bàn giao tài sản cố định
 • Hợp đồng mua bán
 • Quyết định đưa vào sử dụng
 • Giấy giới thiệu
 • Ban_Cam_Ket_02-CK-TNCN
 • Bang ke tinh nop thue (1)( file excel )
 • BB giai trinh chenh lech LN ke toan – thue ( file excel )
 • BB kiem tra thue GTGT ( file excel )
 • BBBG bên bán
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn
 • Biên bản đối chiếu công nợ
 • biên bản kiểm kê hàng hóa
 • Bien ban kiem ke quy
 • Bien_ban_kiem_ke_tai_san_co_dinh
 • bien-ban-nghiem-thu-hoan-thanh-hang-muc-cong-trinh-doc
 • Danh mục biểu mẫu sổ kế toán
 • Danh mục chứng từ cần hoàn thiện
 • File hoàn thiện chứng từ kế toán
 • Giấy đề nghị thanh toán
 • Giấy đi đường
 • Hoan thien ho so chung tu
 • Hợp đồng cho vay
 • Hợp đồng lao động ngăn hạn
 • Hợp đồng mượn xe
 • Hợp đồng thời vụ
 • Hợp đồng thuê xe
 • hop-dong-thu-viec
 • Mau 23
 • file excel MAU THU – CHI
 • Mau_Quyet dinh cu di cong tac
 • mau-hop-dong-cho-ca-nhan-vay-tien
 • mautk1-ts-tokhaithamgiabhxhbhyt
 • Nhật ký xăng dầu 2012

File excel hoàn thiện chứng từ kế toán bản full đầy đử – dễ hiểu các bạn có thể tải trực tiếp ở cuối bài viết nhé.

2. Những sai lầm cần tránh trong hoàn thiện thủ tục chừng từ kế toán :
2.1.  Các bảng kê hóa đơn bán ra mua vào
– Ghi không đầy đủ cột mục theo quy định.
– Cột ngày chứng từ ghi không theo đúng định dạng 30/01/2002 (ghi sai là 01/30/2002 hoặc 30-Jan-02, 2002-01-30 v.v…)
– Trong bảng kê hàng hóa dịch vụ (HHDV) bán ra không ghi đúng thứ tự số hoá đơn đã sử dụng, không kê hoá đơn đã hủy vào bảng kê, đồng thời cũng dễ bị kê khai trùng nhiều lần cho cùng một hoá đơn.
– Không lập bảng kê riêng đối với hàng hoá bán ra không chịu thuế GTGT (như hàng đại lý bán đúng giá)
– Trong bảng kê hoá đơn mua vào không lập bảng kê riêng đối với những hàng hoá dịch vụ phục vụ cho sản xuất, hàng không chịu thuế GTGT.

2.2. Nộp thuế.
– Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi nộp tiền (Phải ghi tên pháp nhân Doanh nghiệp).
– Không nắm rõ các quy định về thời hạn nộp thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp trước ngày hết hạn, bị cơ quan thuế nhắc nộp và bị phạt nộp chậm.
– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: Không ghi rõ tài khoản của cơ quan thuế trên giấy nộp tiền, thiếu quan tâm ý nghĩa của những mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước có liên quan (cấp, chương, loại, khoản, mục, tiểu mục) để ghi cho đúng.
– Khi phát sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường) đã không lập tờ khai nộp cho cơ quan thuế.

2.3. Kê khai thuế
– Thiếu chỉ tiêu 5 (dòng thuế GTGT được khấu trừ)
– Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai lệch nội dung của tờ khai.
– Nhân viên kế toán làm cho nhiều công ty khác nhau, khi lập tờ khai bằng máy tính quên thay đổi mã số thuế, tên công ty, địa chỉ… của công ty.
– Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung vào một dòng.
– Không tính gộp cả doanh thu của HHDV không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu 1.
– Cần trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.
– Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.
– Kê khai khấu trừ 3% đối với hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng mua về không phải để bán ra.
– Không tách riêng bảng kê Hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ 3% . – Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng đã chặn trừ tại nguồn :
– Hàng tháng đã chặn trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo qui định của pháp lệnh thuế thu nhập.
– Những đơn vị có nộp thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai lẫn lôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài.
– Kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm
Bạn đang xem bài viết: ” File excel hoàn thiện chứng từ kế toán bản full đầy đử – dễ hiểu
2.4. Hoạch toán kế toán
– Ngay sau khi lập đề nghị hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp đã không hạch toán làm giảm số dư nợ, không hạch toán đồng thời vào tài khoản phải thu phải trã, mà vẫn để số thuế này được tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau.
– Ngay sau khi nhận được quyết định xử lý, xử phạt… của cơ quan thuế, doanh nghiệp không thực hiện hạch toán ngay vào sổ sách kế toán hiện hành, làm số dư các tài khoản thanh toán với ngân sách khác biệt với số liệu của cơ quan thuế.
– Sổ sách kế toán áp dụng máy vi tính: Định kỳ hàng tháng không in ra toàn bộ sổ sách phát sinh; sổ đã in ra không có số trang, không có giám đốc và kế toán trưởng ký; không tự đóng dấu giáp lai.
– Đăng ký thuế: Thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ kinh doanh, tài khoản và ngân hàng , điện thoại, fax, e-mail…. không đăng ký với cơ quan thuế.

Hình ảnh: ” File excel hoàn thiện chứng từ kế toán bản full đầy đử – dễ hiểu “
2.5. Hoàn thuế GTGT
*Hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu:
– Không thuyết minh sự sai biệt giữa hoá đơn và tờ khai Hải quan; giữa hoá đơn và chứng từ thanh toán.
– Thiếu chứng từ thanh toán hợp pháp đối với hàng xuất khẩu.
– Không có xác nhận của Hải quan tại ô 47 của tờ khai Hải quan.
– Văn thư đề nghị hoàn thuế (mẫu 10/GTGT) không xác định mình thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế (xuất khẩu hay âm luỹ kế 3 tháng v.v…).
– Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đề nghị hoàn không khớp với số thuế GTGT đã kê khai hàng tháng (phải điều chỉnh lại số liệu đã kê khai nhầm trước khi lập hồ sơ hoàn thuế).
– Phó giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký tên vào văn thư đề nghị hoàn thuế GTGT không được xem là hợp lệ.
– Tài khoản đề nghị chuyển số tiền thuế GTGT được hoàn không đúng với số hiệu tài khoản và tên ngân hàng đã đăng ký thuế

2.6. Khi mua hóa đơn
*Nhân viên đến mua hoá đơn:
– Không mang theo CMND (Người được giới thiệu).
– Khi gần hết giờ hành chánh mới đến liên hệ mua hoá đơn.
– Cử người không hiểu biết về hoá đơn chứng từ (như bảo vệ, tạp vụ, nhân viên trực điện thoại…) đi mua hoá đơn.
– Không đem theo Phiếu theo dõi tình hình cấp phát hóa đơn.
– Không lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở ký gần nhất.
– Chưa chuẩn bị con dấu khắc tên doanh nghiệp; Mã số thuế) để đóng trên liên 2 sử dụng hoá đơn.

2.7. Khi mua hàng
– Không nhận hoá đơn tại nơi xuất hàng mà nhận hoá đơn do người bán đem đến (dễ bị nhận hoá đơn giả

2.8. Khi xuất hàng.
– Không xuất hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) đối với Hàng hóa Xuất khẩu 
– Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.
– Không lót giấy than giữa các liên.
– Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn.
– Không ghi thuế suất thuế GTGT.
– Báo cáo sử dụng hoá đơn: Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ (tháng, quý, năm)

Hình ảnh: ” File excel hoàn thiện chứng từ kế toán bản full đầy đử – dễ hiểu “
Các bạn tải File excel hoàn thiện chứng từ kế toán bản full đầy đử – dễ hiểu tại đây nha


Hướng dẫn tải file: 
– Yêu cầu đăng nhập Facebook
– Sau đó nhấn vào nút ” 
Tiếp tục với tư cách là…..


– Xong, tải file thôi, nếu có lỗi các bạn cứ Chat với mình nhé  ( Giờ hành chính) .

==> Có thể bạn biết:
– Thực tế hiện nay nhiều DN  vi phạm quy định về sổ sách kế toán, chế độ kế toán, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình kiểm tra, quyết toán thuế vì khi có quyết định kiểm tra, quyết toán thuế tại đơn vị không có chứng từ hoàn thiện, sổ sách (chỉ có tờ khai thuế, hoá đơn đầu vào, đầu ra, báo cáo tài chính). Xuất phát từ đó hôm nay mình xin chi sẽ file full tài liệu chi tiết- dể hiểu hoàn thiện chứng từ kế toán hy vọng sẽ giúp hỗ trợ kế toán nhiều trong công việc.
Bạn đang em bài viết: ” File excel hoàn thiện chứng từ kế toán bản full đầy đử – dễ hiểu “

5/5 - (1 bình chọn)

One Comment on “File excel hoàn thiện chứng từ kế toán bản full đầy đử – dễ hiểu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *