Tách Họ, Tên đệm và Tên từ chuỗi Họ và tên

Trong một số tình huống, bạn cần xử lý chuỗi ký tự Họ và tên, tách chuỗi này thành Họ, Tên đệm và Tên riêng biệt. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện việc này một cách dễ dàng và thuận tiện.

Trước khi bắt đầu, các bạn nên xem qua bài viết về các functions xử lý chuỗi trong Excel  

Ví dụ về tách Họ và Tên:

Separatename

Như bạn có thể thấy cột A là cột Họ và Tên được nhập tự do, nhiệm vụ của chúng ta là cần tách các thông tin Họ, Tên đệm và Tên riêng biệt như cột H,I,J. Bạn cũng có thể tách thêm các loại Tên khác như cột K,L,M nếu muốn.

Để thực hiện được điều này, bạn chỉ cần download file đính kèm ở cuối bài viết này và paste trường thông tin Họ và tên của bạn vào cột A.

Giải thích các thao tác thực hiện như sau:

Separatenamed

(1) Loại bỏ các dấu cách không mong muốn trong Họ và tên (cột A) để có Họ và tên chuẩn (cột B):

B2= Trim(A2)

(2) Xác định độ dài của trường Họ và tên chuẩn (cột C)

 C2=LEN(B2)

(3)  Số lượng dấu cách trong Họ và tên chuẩn (cột D) = độ dài trường đó – độ dài trường khi xóa hết dấu cách

D2=C2-LEN(SUBSTITUTE(B2,” “,””))

(4) Xác định vị trí dấu cách đầu tiên (cột E)

 E2=FIND(” “,B2)

(5) Xác định vị trí dấu cách thứ 2  (cột F)

 F2=FIND(” “,B2,E2+1)

(6) Xác định vị trí dấu cách thứ 3  (cột G)

 G2=FIND(” “,B2,F2+1),””)

(7) Xác định Họ (cột H): Là từ bên trái Họ và tên chuẩn tính đến dấu cách đầu tiên

 H2=LEFT(B2,E2)

(8) Xác định Tên (cột J): Là từ bên phải, tính từ dấu cách cuối đến hết Họ và tên chuẩn

J2=RIGHT(B2,LEN(B2)-FIND(“!”,SUBSTITUTE(B2,” “,”!”,D2)))

(9) Xác định tên đệm (cột I): Tính từ dấu cách đẩu tiên+1, đến dấu cách cuối cùng-1

I2= MID(B2,E2+1,LEN(B2)-LEN(H2)-LEN(J2)-1)

(10) Xác định tên cấp 1 (cột K) — để tham khảo

K2=RIGHT(B2,LEN(B2)-E2)

(11) Tên cấp 2 (cột L) — để tham khảo

L2=RIGHT(B2,LEN(B2)-F2),””

(12) Tên cấp 3 (cột M) — để tham khảo

M2=RIGHT(B2,LEN(B2)-G2)

Tùy theo nhu cầu của từng người, có thể không cần thực hiện tất cả các thao tác bên trên. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các hàm cơ bản về xử lí chuỗi ký tự trong Excel ở trong phần Excel cơ bản

Functions – Hàm Text

Nếu các bạn có câu hỏi hay góp ý gì thì cho excelviet biết nhé. Cám ơn các bạn.

Download Attachments

  • xlsSeparate_name
    File size: 13 KB Downloads: 514
2.7/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận