Excel tính giá thành công ty sản xuất

File Excel Tính giá thành công ty sản xuất

– Kế hoạch sản xuất
– Nhân công: Giá nhân công, nhân công
– Nguyên vật liệu: Định mức nguyên vật liệu, xuất kho nguyên vật liệu
– Giá thành sản phẩm

Link Download:
http://bit.ly/taiexceltinhgiathanh

5/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận