File excel mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất

Mục đích của việc lập sổ quỹ tiền mặt là giúp kế toán theo dõi kịp thời và phản ánh tình hình thu chi tồn quỹ tiền mặt bằng Việt Nam của doanh nghiệp.

 

 

Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền măt là các phiếu thu, phiếu chi đã thực hiện nhập và xuất qũy.
Ứng dụng này được thiết kế khá phong cách, hướng tới sự đơn giản, nhiều thao tác được tự động hóa mang lại trải nghiệm tốt cho kế toán.

Download File excel mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất: https://drive.google.com/file/d/0B5VQLgen5b0AOTVqaUZFdVdMbGM/view

3.7/5 - (23 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *