vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Tải ngay Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tải ngay Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Bạn đang cần tìm một sổ tay đơn giản mà tóm tắt được tất cả nghiệp vụ của thông tư 200/2014/TT-BTC?? Trong bài viết này, mình xin chia sẻ Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC siêu đơn giản, hỗ trợ các bạn kế toán hiểu rõ hơn về thông tư 200, lập báo cáo tài chính theo thông tư 200, các tài khoản theo thông tư 200,…

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Thông tư 200 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình. Thông tư 200 được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2015.

Các bạn đang xem bài viết: Tải ngay Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Nội dung Ẩn
1 Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ Thông tư 200/2014/TT-BTC gồm 2 phần:
1.4 Chỉ tiêu TT200 QĐ48 Các tài khoản chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ Tại thông tư 200 hướng dẫn chung cho các doanh nghiệp, các loại tài khoản chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ bao gồm: Tài khoản 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản 623: Chi phí sử dụng máy thi công (cho doanh nghiệp xây dựng, xây lắp) Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung Tại quyết định 48, các tài khoản này được loại bỏ và đưa trực tiếp vào tài khoản cấp 2 của tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, do tính chất nghiệp vụ không nhiều của doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể cùng quản lý trên một tài khoản. Các tài khoản cấp 2 của tài khoản 154 có ý nghĩa tương đương: Tài khoản 1541: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Tài khoản 1542: Chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản 1543: Chi phí sử dụng máy thi công (cho doanh nghiệp xây dựng, xây lắp) Tài khoản 1544: Chi phí sản xuất chung Tài khoản 1545: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Các tài khoản 154(1,2,3,4) cũng được kết chuyển sang tài khoản 1545 vào thời điểm cuối kỳ kế toán. Khi hàng hóa và dịch vụ được đưa vào sử dụng trong hoạt động kinh doanh thì vẫn đưa tài khoản 1545 vào hạch toán với tài khoản 632. Tài khoản 1593 – Tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Thông tư 200 chỉ sử dụng tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản. Để dễ dàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa quản lý các danh mục thì vận dụng song song hai tài khoản 159 và tài khoản 229.

Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ Thông tư 200/2014/TT-BTC gồm 2 phần:

1. Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phần hành: Kế toán tiền mặt, tiền gửi, khoản phải thu phải trả, tài sản cố định…

2. Các tài khoản áp dụng bao gồm: Nguyên tắc hạch toán từng tài khoản và chi tiết các nghiệp vụ kế toán theo tài khoản

Từ khóa liên quan: Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC, lập báo cáo tài chính theo thông tư 200, các phương pháp kế toán theo thông tư 200, bài tập lập báo cáo tài chính theo thông tư 200, các phần hành kế toán, thông tư 200
Có thể bạn quan tâm: 

So sánh giá vốn hàng bán theo TT 200 và QĐ 48

Chỉ tiêu
TT200
QĐ48
Các tài khoản chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ
Tại thông tư 200 hướng dẫn chung cho các doanh nghiệp, các loại tài khoản chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ bao gồm:
  • Tài khoản 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  • Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp
  • Tài khoản 623: Chi phí sử dụng máy thi công (cho doanh nghiệp xây dựng, xây lắp)
  • Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung
Tại quyết định 48, các tài khoản này được loại bỏ và đưa trực tiếp vào tài khoản cấp 2 của tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, do tính chất nghiệp vụ không nhiều của doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể cùng quản lý trên một tài khoản.
Các tài khoản cấp 2 của tài khoản 154 có ý nghĩa tương đương:
  • Tài khoản 1541: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  • Tài khoản 1542: Chi phí nhân công trực tiếp
  • Tài khoản 1543: Chi phí sử dụng máy thi công (cho doanh nghiệp xây dựng, xây lắp)
  • Tài khoản 1544: Chi phí sản xuất chung
  • Tài khoản 1545: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
Các tài khoản 154(1,2,3,4) cũng được kết chuyển sang tài khoản 1545 vào thời điểm cuối kỳ kế toán. Khi hàng hóa và dịch vụ được đưa vào sử dụng trong hoạt động kinh doanh thì vẫn đưa tài khoản 1545 vào hạch toán với tài khoản 632.
Tài khoản 1593 – Tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Thông tư 200 chỉ sử dụng tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản.
Để dễ dàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa quản lý các danh mục thì vận dụng song song hai tài khoản 159 và tài khoản 229.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Link download: Các bạn Tải ngay Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC miễn phí tại đây nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *