Excel tính giá thành xây dựng xây lắp

File excel tính giá thành xây dựng xây lắp

– Khai báo vật tư, công trình
– Cập nhật dỡ dang công trình
– Xuất vật tư cho công trình
– Cập nhật chi phí nhân công và chi phí chung
– Tính giá thành

* Lưu ý: Nếu mở lên không chạy được các bạn nhớ enable content trong excel

Link Download:
http://bit.ly/taiexceltinhgiathanhxaydungxaylap

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận