Quản lý kế hoạch thực hiện công việc

Bạn có một danh sách các công việc cần thực hiện,  nhưng bạn khó quản lý được công việc nào đã quá hạn, công việc nào sắp đến deadline, công việc nào đã hoàn thành, hoàn thành trong hạn hay hoàn thành đúng hạn. Nếu bạn gặp vấn đề này, hãy sử dụng mẫu quản lý kế hoạch thực hiện công việc bằng excel.

Các việc bạn cần làm là:

  1. Khai báo Ngày bắt đầu kế hoạch (ô C2)
  2. Khai báo Ngày báo cáo (ô C3): Ô này tự động lấy giá trị là ngày ở ô D3 nếu D3 có giá trị, còn không nó có giá trị là ngày hôm nay. Do đó, nếu bạn muốn xem kế hoạch ở một ngày cụ thể thì điền ngày đó  vào ô D3. Nếu không, bạn xóa giá trị ở ô D3, thì ngày báo cáo mặc định là hôm nay.
  3. Khai báo các công việc cần làm, ngày bắt đầu, ngày dự kiến hoàn thành và ngày thực tế hoàn thành.

Các công việc khác, hệ thống sẽ tự thực hiện để bạn có thể thấy kết quả một cách trực quan:

to_do_list_management

  • Màu xanh dương thể hiện thời gian kế hoạch làm việc của bạn.
  • Màu tím than thể hiện thời gian thực tế thực hiện công việc.
  • Màu đỏ thể hiện thời điểm hoàn thành công việc.

Nhìn vào đây, bạn có thể dễ dàng nhận ra:

(1) Với các công việc đang thực hiện (màu tím than) bạn sẽ thấy công việc nào đã quá hạn, hoặc công việc nào sắp đến hạn hoàn thành khi so sánh với kế hoạch (màu xanh dương).

(2) Với những công việc đã hoàn thành (ô màu đỏ), bạn sẽ thấy công việc nào hoàn thành đúng hạn, trước hạn hay trễ hạn khi so với kế hoạch (màu xanh dương).

Mẫu quản lý kế hoạch thực hiện công việc rất trực quan, dễ dàng và tiện dụng. Bạn có thể dowload về và sử dụng được ngay. Nếu bạn cần thêm hỗ trợ thì hãy liên lạc với chúng tôi.

Hiện tại mẫu này đã được update với file “To_do_list_management_v2“, dễ dang và tiện lợi hơn cho bạn trong việc khai báo kế hoạch công việc, bạn download và thử nhé.

4/5 - (5 bình chọn)

2 Comments on “Quản lý kế hoạch thực hiện công việc”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *