Mẫu excel BCTC theo thông tư 200 mới nhất

Mẫu excel BCTC theo thông tư 200 mới nhất
Mẫu excel báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất là một trong những công cụ rất quan trọng cho các bạn kế toán để làm báo cáo tài chính
BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp về:
  a) Tài sản;
  b) Nợ phải trả;
  c) Vốn chủ sở hữu;
  d) Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
  đ) Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
  e) Các luồng tiền
  f) Các thông tin khác

 Mội số hình ảnh: mẫu excel BCTC theo thông tư 200 mới nhất

***LƯU Ý:
Kỳ lập BCTC
1/ BCTC Năm
Tất cả các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán

2/ BCTC Quý, Bán niên, Tuần, Tháng, 6 tháng, 9 tháng…
Dành cho DN Nhà nước, các doanh nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật.

Hệ thống BCTC
1/ – Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN)
2/ – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN)
3/ – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 – DN)
4/ – Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 – DN)
Thời hạn nộp BCTC NĂM
1/ – DNTN, Cty hợp danh: 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm
2/ – Các loại hình công ty khác: 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm
Nơi nộp BCTC
1/ Cơ quan Thuế
2/ Cơ quan Thống kê
3/ Cơ quan Đăng ký kinh doanh
Trong Mẫu excel BCTC theo thông tư 200 mới nhất có hướng dẫn khá chi tiết về cách sử dụng. Các bạn làm kế toán và sinh viên kế toán có thể tải về tham khảo, rất có ích cho công việc và học tập của các bạn và là tài liệu khá bổ ích.Trong file bao gồm 
Mẫu excel BCTC theo thông tư 200 mới nhất
Mẫu word BCTC theo thông tư 200 mới nhất
Hướng dẫn cách lập BCTC theo thông tư 200 mới nhất


Bạn nhấp vào đây để tải nhé:

Download:Mẫu excel BCTC theo thông tư 200 mới nhất

3.3/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *