File Excel Tính Lương Nhanh Từ Bảng Chấm Công

File Excel Tính Lương Nhanh Từ Bảng Chấm Công


File excel khá đầy đủ và chi tiết mà còn có khả năng tính toán nhanh chóng lương, BHXH, thuế TNCN.

Bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức, chi phí trong việc tìm kiếm, tính toán dữ liệu di chuyển linh hoạt giữa các file tránh sự nhầm lẫn không đáng có,  giảm áp lực cho các bạn kế toán, nhân sự.

Các bạn kế toán, nhân sự có thể quản lí việc chấm công, tiền lương, BHXH, thuế TNCN một cách chính xác, chuyên nghiệp, tiết kiếm thời gian mang lại hiệu suất cao trong công việc.

Hình ảnh: File Excel Tính Lương Nhanh Từ Bảng Chấm Công

Hầu hết,  mọi người thiết lập bảng chấm công không theo 1 tiêu thức  nào, gây khó khăn cho tính toán, và mỗi người có 1 bảng chấm công khác nhau. Do đó, mỗi doanh nghiệp  đều  có cách tính lương  từ bảng chấm công khác nhau.
Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn như thế nào để chỉnh sửa file sao cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

1.Một số quy ước chấm công:
 • X: Công trong giờ ngày thường 8 tiếng, nếu ít hơn 8 giờ, ghi số giờ
 • P: Phép hưởng lương
 • L: lễ nghỉ hưởng lương
 • TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
 • TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ
 • NB: Nghỉ bù hưởng lương
 • Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương). Số ngày nghỉ bù tương ứng nên có sheet theo dõi riêng.
 • Số giờ làm việc ghi số.
2. Một số quy ước tính lương từ số ngày công, giờ công (có thể khác nhau tuỳ DN):
 • Ngày thường: tăng ca sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2
 • Chủ nhật: nhân 1.5, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3
 • Lễ: Nhân 3, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 4.5
 • Các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 tại các cột tương ứng.
3. Quy ước khác: Tuỳ doanh nghiệp
 • Phụ cấp đi lại cho 1 ngày có đi làm
 • Phụ cấp tiền ăn trưa
 • Phụ cấp trách nhiệm
 • Phụ cấp công trình bằng tỷ lệ % so với lương chính.
 • Tăng ca trên 3 giờ 1 ngày hưởng thêm phụ cấp tiền ăn tối. số giờ quy định này ghi vào ô K43 bảng chấm công
**** Tài liệu gồm 2 file Excel tính lương nhanh từ bảng chấm công.
Bạn muốn nhận và học cách sử dung File Excel , tải tại đây nhé :

File Excel Tính Lương Nhanh Từ Bảng Chấm Công
Nguồn: Tổng hợp từ diễn đàn dân kế toán, giải pháp excel

2.3/5 - (7 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *