vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hàm SUMIFS

SUMIFS

Hàm SUMIFS được sử dụng dùng để cộng tổng các giá trị trong một cột xác định với những điều kiện cụ thể. (áp dụng cho Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007)

Cú pháp:

SUMIF( sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2, … criteria_range_n, criteria_n] )

Trong đó:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

– Sum_range: cột được xác định để tính tổng

– Criteria_range1: cột 1 được xác định để thỏa mãn điều kiện 1.

– Criteria1: điều kiện đưa ra cho cột 1 được xác định trước đó

– Criteria_range2: cột 2 được xác định để thỏa mãn điều kiện 2.

– Criteria2: điều kiện đưa ra cho cột 2 được xác định trước đó.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

   ….

– Criteria_range_n: cột n được xác định để thỏa mãn điều kiện n.

– Criteria_n: điều kiện đưa ra cho cột n được xác định trước đó.

Ví dụ cụ thể:

SUMIFS

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

– Nội dung: Tính tổng số lượng bán hàng của nhân viên bắt đầu bằng chữ cái B

– Sử dụng câu lệnh: = SUMIFS(A1:A5,D1:D5, “=B*”)

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

– Kết quả : 25

Nội dungCâu lệnhKết quả
1.      Tính tổng số lượng cam bán được bởi nhân viên Sam=SUMIFS(A1:A5,B1:B5,”=Orange”, D1:D5, “=Sam”)0
2.      Tính tổng số lượng sản phẩm bán được với mức giá từ 10 trở lên.=SUMIFS(Quantity, Price, “>=10”)(Lưu ý: Đặt tên cho cột A là Quantity, cột B là Price)30
5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2017-12-20 21:35:22.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *