vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

File Excel Kế Toán Đủ Các Phần Hành Rất Hay

Thân tặng các bạn File Excel Kế Toán Đủ Các Phần Hành Rất Hay – Bao gồm tất cả các phần hành như tiền lương, công nợ, hàng tồn kho, tổng hợp , phần kiểm tra các hóa đơn đầu vào, đầu ra , In ấn hàng loạt các chứng từ , Bìa sổ sách tự động, BCTC, QT TNCN, QT TNDN,… các bạn tải về tham khảo nhé!
Hình ảnh :File Excel kế toán đủ các phần hành rất hay
File bao gồm các sheet như:
– Danh mục khách hàng.
– Thông tin doanh nghiệp.
– Danh mục vật tư hàng hóa.
– Danh mục phát sinh.
– Bìa sổ ( sổ chi tiết các tài khoản ).
Ngoài ra, còn có các sheet khác như:
– Tổng hợp: Phiếu kế toán; Sổ nhật kí bán hàng; Sổ nhật kí mua hàng; Sổ nhật kí thu tiền; Sổ nhật kí chi tiền.
– Báo cáo thuế GTGT: Tờ khai thuế giá trị GT; Bảng kiểm ra hóa đơn bán ra; Bảng kiểm ra hóa đơn mua vào; Bảng kê hóa đơn bán ra theo tháng; Bảng kê hóa đơn mua vào theo tháng; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
– Thuế TNCN và DN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân; Tờ khau thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
– Báo cáo tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài  chính; Bảng cân đối kế toán; Bảng cân đối tài khoản.
– Kế toán tiền lương: Bảng chấm công; Bảng chấm công thêm giờ; Bảng tính bảo hiểm; Bảng tính thuế TNCN; Bảng lương; Bảng lương cơ bản và các khoản phụ cấp; Phiếu lương.
– Khác (Thanh toán): Phiếu thu chi; Sổ nhật kí chung; Sổ cái tài khoản; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ quỹ tiền mặt VNĐ; Sổ chí tiết tài khoản.
– Hàng tồn kho: Nhật kí nhập xuất; Phiếu nhập kho/ Nhập chi phí mua hàng; Thẻ kho; Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa; Nhập xuất tồn.
– Kế toán công nợ: Công nợ chi tiết; Công nợ tổng hợp (phải trả khách hàng); Công nợ tổng hợp (phải thu khách hàng).
Các bạn đang xem bài viết: File Excel Kế Toán Đủ Các Phần Hành Rất Hay
Các từ khóa liên quan: Tải file excel kế toán đủ các phần hành rất hay, File excel kế toán đủ các phần hành, Tải file excel kế toán đủ các phần hành, Tải file kế toán đủ các phần hành, File kế toán đủ các phần hành rất hay.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1AdWWThpRxfaxu1_H6GVRieqLqBw9FB3s12345/view

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

2.9/5 - (16 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

One Comment on “File Excel Kế Toán Đủ Các Phần Hành Rất Hay”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *