File excel quản lý hợp đồng lương thuế TNCN

File excel quản lý hợp đồng lương thuế TNCN

Kế toán tiền lương là một bộ phận cần thiết trong công tác kế toán của doanh nghiệp, đây là một phần hành cũng rất phức tạp, đặc biệt trong cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Để giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong việc quản lí, theo dõi, lưu trữ hợp đồng lương thuế TNCN. Hôm nay, ad xin giới thiệu “File excel quản lý hợp đồng lương thuế TNCN” đã được đặt những công thức tính sẵn  mới nhất.

Bài viết dưới đây giúp theo dõi và quản lí có hiệu quả nhân sự trong công ty của bạn từ lúc bắt đầu làm cho tới khi kết thúc hợp đồng lao động hay nghỉ ngang. Là nơi lưu giữ và  theo dõi các hợp đồng thời vụ, theo năm, hay vô thời hạn…

Hình ảnh: File excel quản lý hợp đồng lương thuế TNCN

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2016
Trong năm 2016, việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương hàng tháng sẽ thực hiện theo biểu thuế lũy tiến từng phần như bảng bên dưới.
Đồng thời, mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng như sau:
– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).
– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35


Bạn quan tâm tới file, có thể TẢI vê tham khảo thêm:

Download: File excel quản lý hợp đồng lương thuế TNCN

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *