Bảng tính khấu hao tài sản cố định bằng excel hay – mới nhất

Bảng tính khấu hao tài sản cố định bằng excel. Trong bài viết, hướng dẫn chúng ta cách lập bảng tính khấu hao ( TSCĐ ), quản lý, theo dõi bằng file excel. Tính khấu hao tài sản cố định ( TSCĐ), là công việc hàng tháng của kế toán, không có công cụ hỗ trợ thì việc tính toán sẽ gặp khó khăn, tổng hợp theo dõi danh sách còn hoặc hết khấu hao, giá trị khấu hao tài sản theo từng tháng nhất định. Để download ( tải ) miễn phí file các bạn kéo xuống cuối trang bài viết nhé.

Hình ảnh: File excel tính khấu hao tài sản cố định ( TSCĐ )
I/  Có rất nhiều phương pháp tính khấu hao TSCĐ khác nhau. Trong file này, chúng ta sử dụng các phương pháp tính khấu hao sau:
– Phương pháp tính chính xác theo từng ngày
– Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng
II/  Hướng dẫn sử dụng file excel tính khấu hao tài sản cố định
1. Cập nhật dữ liệu và bảng tính khấu hao tài sản cố định
– Cột STT: Khi có tài sản mới thì bạn nhập số thứ tự tiếp theo.
– Cột Tên tài sản: Bạn nhập theo tên của tài sản hoặc tến tóm tắt của tài sản sao cho bạn đẽ nhớ được tài sản.
– Cột Mã tài sản: Bạn có thể quản lý tài sản theo mã rút gọn, cách này sẽ giúp bạn làm được nhiều thứ hơn ở các báo cáo quản lý tài sản khác
– Cột Nhóm: Cột nhóm sẽ giúp bạn phân loại nhóm giúp phục vụ mục đích quản lý (tùy theo nhu cầu mà bạn điền vào cột này)
– Cột Nguyên giá (VND): Tổng số tiền bạn phải chi ra để có được tài sản đó
– Cột Thời gian khấu hao (năm): Bạn xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản
– Cột Ngày bắt đầu Khấu hao: Là thời gian TSCĐ bắt đầu đưa vào sử dụng

Các bạn đang xem bài viết: ” Bảng tính khấu hao taì sản cố định bằng excel hay – mới nhất “
2. Xem báo cáo tình hình trích khấu hao tài sản cố định
– Thông tin về giá trị khấu hao tài sản sẽ được tính toán gồm: ( khấu hao lũy kế đầu kỳ, khấu hao lũy kế kỳ này, khâú hao lũy kế cuối kỳ )
==> Có thể bạn biết :
– Tài sản cố định được chia thành hai loại gồm: tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.
– Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được vào nhiều chu kì sản xuất. Theo quy định của nước ta hiện nay (thông tư 45/2013/TT-BTC) các tài sản có giá trị đơn vị từ 30 triệu đồng và thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên đủ điều kiện là TSCĐ.
– Các loại tài sản sau đây không được coi là TSCĐ:
Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.
Các bạn tải miễn phí link File excel tính khấu hao tài sản cố định ( TSCĐ ) tại đây nhé.

 https://goo.gl/jN9dvn

– Xong, tải file thôi, nếu có lỗi các bạn cứ Chat với mình nhé  ( Giờ hành chính) .
Các bạn đang xem bài viết: ” Bảng tính khấu hao taì sản cố định bằng excel hay – mới nhất “

3.4/5 - (9 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *