vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Phần mềm HTKK 4.7.8 mới nhất 2/4/2022 hỗ trợ kê khai thuế

Download phần mềm HTKK 4.7.8 mới nhất 2/4/2022 hỗ trợ kê khai thuế

Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.8 là một trong những ứng dụng quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiên kê khai và quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm cho cơ quan thuế thông qua trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Phần mềm HTKK 4.7.8 mới nhất 2/4/2022 hỗ trợ kê khai thuế
Phần mềm HTKK 4.7.8 mới nhất 2/4/2022 hỗ trợ kê khai thuế
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8 cập nhật một số nội dung phát sinh

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8 bổ sung các mẫu tờ khai quý theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đồng thời cập nhật một số nội dung trong quá trình triển khai HTKK 4.7.7, cụ thể như sau:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

 1. Nâng cấp bổ sung các mẫu biểu tờ khai quý theo Thông tư 80/2021/TT_BTC:
 • Tờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu (01/PHLPNG)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không ở nước ngoài (01/HKNN)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)
 • Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)
 • Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý (01/KTTSBĐ)
 1. Cập nhật một số nội dung phát sinh
 • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN):
 • Cập nhật kết chuyển giá trị từ phụ lục lên các chỉ tiêu G1, G2, G3, G4.
 • Cập nhật chức năng in: Cập nhật in đúng tên phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là “Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”
 • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN):
 • Cập nhật không bắt buộc nhập cột [10] – số lượng lao động tại bảng kê 02-1/NTNN.
 • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN):
 • Cập nhật chức năng kết xuất XML đủ dữ liệu thông tin Người ký đã nhập.

Bắt đầu từ ngày 02/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Download phần mềm HTKK 4.7.8 mới nhất 2/4/2022:

Link: https://www.fshare.vn/file/F6CXEW2C7OJD

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2022-04-03 09:47:26.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *