vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

File excel tổng hợp các biểu mẫu theo thông tư 133

File excel tổng hợp các biểu mẫu theo thông tư 133. Bạn đang là 1 kế toán, bạn đang gặp rắc rối với việc tìm kiếm các mẫu chứng từ, mẫu sổ sách, như: sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, thẻ kho, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán),……

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hình ảnh: File Excel tổng hợp các bieur mẫu theo thông tư 133

File excel này bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết: Sổ kế toán tổng hợp gổm: sổ nhật ký, sổ cái; sổ kế toán chi tiết: sổ, thẻ kho chi tiết. Sổ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.Giúp các bạn kế toán có thể dễ dàng thực hiện được các công việc liên quan đến các mẫu chứng từ và sổ sách. Các bạn có thể dễ dàng download về sử dụng nhé.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

** Dưới đây là một số hình ảnh về File excel tổng hợp các biểu mẫu theo thông tư 133 :

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

NHẬT KÝ – SỔ CÁI

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

CHỨNG TỪ GHI SỔ

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Các bạn có thể download File excel tổng hợp các biểu mẫu theo thông tư 133 tại đây nhé  :
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net


Bài viết: “File excel tổng hợp các biểu mẫu theo thông tư 133″

1.3/5 - (3 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *