vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Bài test tuyển kế toán tổng hợp tại các công ty có đáp án

Bài test tuyển kế toán tổng hợp vòng 2 tại các công ty HCM

Thời gian : 60 Phút

Download: ( Full: Bài test tuyển kế toán + Gợi ý đáp án )

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trích đoạn bài test tuyển kế toán tại các công ty

1. Bạn hãy nêu điều kiện thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ? Thuế GTT đầu vào được khai báo trong thời gian nào? Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế GTGT? Sẽ ra sao nếu DN nộp chậm tiền thuế?

2. Điều kiện trở thành TSCS thì cần có các điều kiện nào? Theo Thông tư , Quyết định… Nào và chính thức có hiệu lực trong thời gian nào, có mấy phuong pháp tính khâu hao..

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

3. 1 CCDC tối đa được trích trong thời gian bao nhiêu lâu? Hãy nêu cách tính và số
phân bổ CCDC,

4. Trong các chi phí sau, chi phí nào là chi phí thuế ? Chi phí nào là kế toán ?

A. chi phí tiếp khách
b. chi phat giao thông doanh nghiệp

c. Chi nghỉ mất CNV
d.chi đám hỉ nhân viên
e. chi tiền văn phòng phẩm
f. chi phạt hành chính

g. chi thăm hỏi người thân của cnv…

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Download: Full Bài test tuyển kế toán + Gợi ý đáp án: https://drive.google.com/file/d/0B710JXw7MWrdcXByU3NTYkY5dGc/view

5/5 - (3 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

One Comment on “Bài test tuyển kế toán tổng hợp tại các công ty có đáp án”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *