File Excel kế toán quản lý NXT kho hàng cho kế toán kho

File Excel kế toán  quản lý NXT kho hàng cho kế toán kho
HƯỚNG DẪN CÁC QUẢN LÝ N-X-T KHO HÀNG CHO KẾ TOÁN KHO BẰNG PHẦN MỀM EXCEL
Bước 1
. Kê khai hàng hóa tồn kho: Các bạn vào Sheet Sơ đồ chọn Danh mục hàng hóa và kê khai tồn kho đàu kỳ
Bước 2
. Nhập kho hàng hóa: Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ mua hàng các bạn hóa vào Bảng kê nhập kho Nhập kho hàng hóa để nhập hàng (sử dụng hàm Vlookup để lấy mã hàng, tên hàng, ĐVT của hàng hóa mua về từ Danh mục hàng hóa sang) Trường hợp hàng hóa chưa có trong danh mục các bạn phải tiến hành tạo mới hàng hóa trong Danh mục hàng hóa trước khi tiến hành nhập kho.
Bước 3
. Xuất kho hàng hóa: Căn cứ vào hóa đơn chứng từ xuất bán vào các bạn vào Bảng kê xuất kho để xuất hàng. Sử dụng hàm vlookup để lấy mã hàng, tên hàng, ĐVT từ Danh mục hàng hóa sang.

Lưu ý: Tùy vào phương pháp tính giá xuất kho để xuất giá vốn cho đúng giá trị và thời điểm (Ví dụ: Nếu là phương pháp bình quân cuối kỳ thì bạn không xuất giá vốn ngay tại thời điểm xuất hàng mà để đến cuối tháng tính giá bình quân và xuất 1 lần cho tất cả các lần xuất hàng)
Bước 4

. Tổng hợp nhập xuất hàng cả kỳ: Các bạn vào Sơ đồ chọn bảng Tổng hợp Nhập – xuất – tồn và sử dụng công thức để tiến hành lên sổ NXT. 
Chúng ta làm lần lượt cho từng mã hàng trong kho:
Thứ 1: Tại cột Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, tài khoản. Các bạn sử dụng hàm Vlookup để lấy các thông tin từ Danh mục hàng hóa sang.
Thứ 2: phần tồn đầu kỳ các bạn có 2 cách lấy số liệu
Cách 1. Tại ô tồn đầu (cả phần số lượng và phần thành tiền)Bạn đánh dấu”=” và chuyển sang Danh mụchành hóa, chọn ô giá trị tương ứng và nhấn Enter trên bàn phím.
Cách 2: Sử dụng hàm Vlookup như thông thường.
Thứ 3: Tổng hợp nhập kho trong kỳ: Sử dụng hàm sumif để tổng hợp giá trị trên cột nhập trong kỳ 
Thứ 4: Tổng hợp xuất kho trong kỳ: Sử dụng hàm sumif để tổng hợp giá trị trên cột xuất trong kỳ 

Bước 5: Căn cứ vào giá xuất kho của từng mặt hàng trên Tổng hợp N-X-T để điền giá vốn cho tất cả các lần xuất kho trong kỳ (nếu xuất kho theo PP bình quân cuối kỳ)
Chúc các bạn làm kho thật tốt!

4.3/5 - (3 bình chọn)

One Comment on “File Excel kế toán quản lý NXT kho hàng cho kế toán kho”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *