File excel hướng dẫn phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

File excel hướng dẫn phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính, nó cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả  năng thanh toán và khả  năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ làm tăng khả năng đánh giá khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khả  năng so sánh giữa các doanh nghiệp vì nó loại trừ được các ảnh hưởng của việc sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau cho cùng giao dịch và hiện tượng.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 hoạt động chính:
-Hoạt động kinh doanh
-Hoạt động đầu tư
-Hoạt động tài chính

Hình ảnh: File excel hướng dẫn phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phân tích BCLCTT của doanh nghiệp còn cho nhà quản lý thấy doanh nghiệp có khả năng tự tạo ra tiền để tài trợ cho các cơ hội đầu tư mới khi doanh nghiệp nắm bắt được   mà không phụ thuộc bên ngoài không?

  • Áp dụng phân tích tỷ số
  1. Phân tích thông qua hoạt động kinh doanh: Xem xét tỷ trọng giữa dòng tiền từ hoạt động kinh doanh so với tổng lưu chuyển tiền từ các hoạt động để biết được có bao nhiêu phần trăm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tổng lưu chuyển tiền từ các hoạt động 
  2. Phân tích hoạt động đầu tư: Tỷ trọng lưu chuyển từ HD Đầu tư, tỷ trọng dòng tiền thu từ HDDT, tỷ trọng dòng tiền chi từ HDDT 
  3. Phân tích hoạt động tài chính: Tỷ trọng lưu chuyển từ HD tài chính, tỷ trọng dòng tiền thu từ HD tài chính, tỷ trọng dòng tiền chi từ HD tài chính.
  • Áp dụng phân tích tỷ trọng

Sử dụng phương pháp so sánh ( ngang và dọc) để xác định biến động của chỉ tiêu tiền cuối kỳ và xác định được ảnh hưởng của từng hoạt động.

Các bạn tải file excel hướng dẫn phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại đây nhé:

Download: File excel hướng dẫn phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ


Nguồn:
Tài liệu tham khảo: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Ths. ThS. Đinh Thị Thu Hiền.
 http://clevercfo.edu.vn

3/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *