Bảng lương mới nhất 2020

Bảng lương 2020 theo tỷ lệ thuế TNCN và mức giảm trừ bản thân và người phụ thuộc theo mức mới

Tích hợp giảm trừ bản thân và người phụ thuộc theo mức mới
Tích hợp in HĐLĐ hàng loạt
Xuất dữ liệu 05-1BK – 05-2BK cho vào HTKK
Tích hợp tính lương tự động – thuế TNCN tự động

Bảng lương mới nhất 2020

Download bảng lương: https://drive.google.com/file/d/1yIa8D81WFb3dhvXmMpgiq8ODD5-qJH4t/view

Nguồn: Facebook Hà Anh Tuấn

4.8/5 - (5 bình chọn)

One Comment on “Bảng lương mới nhất 2020”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *