HTKK 4.1.8 mới nhất 22/05/2019

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK do Tổng Cục Thuế phát hành nhằm hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế và quyết toán thuế TNCN, TNDN và các loại thuế khác trực tuyến qua hệ thống iHTKK. Ngày 22/05/2019 Tổng cục…