File Excel quản lý Thu chi

Chỉ nhập dữ liệu vào sheet “TH THU” và sheet “TH CHI” (đã có ví dụ như trong từng sheet) Không nhập dữ liệu vào sheet “Phieu thu” và sheet “Phieu chi”. 2 sheet này chỉ dùng khi muốn in…
File excel tính tiền lương 2016

Các bạn tải về bảng lương mẫu có công thức tính lương, BHXH, thuế TNCN áp dụng theo quy định mới nhất năm 2016 tham khảo nhé Một số lưu ý: Năm 2016, là năm có nhiều sự biến động…