Mẫu sổ sách báo cáo tài chính trên file excel rất hay

Mẫu sổ sách báo cáo tài chính trên file excel rất hay. File excel sổ sách baó cáo tài chính giúp người dùng quản lý theo dõi các quy trình kiểm tra chứng từ phát sinh hằng ngày, thống kê số liệu. Hệ thống mẫu sổ sách kế toán là sự kết hợp với chức năng báo cáo thuế, báo cáo tài chính thông qua bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, bảng kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Đồng thời, trong file còn hỗ trợ những số liệu khác qua các bảng phân bổ lương và khoản trích theo lương, phân bổ công cụ dụng cụ,…Để tải ( download ) được file các bạn kéo xuống cuối trang bài viết nhé.

* Trong file gồm có các sheet như:
– Quản lí thông tin doanh nghiệp
– Bảng cân đối tài khoản
– Bảng tổng hợp xuất nhập tồn
– Bảng theo dõi phải thu khách hàng

Hình ảnh: Bảng cân đối số tài khoản
Tiếp theo:
– Sheet phát sinh
– Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
– Bảng tổng hợp chi phí sản xuất dở dang
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hình ảnh: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bạn đang xem bài viết: ” Mẫu sổ sách báo cáo tài chính trên file excel rất hay “
– Tờ khai thuế thu nhập doang nghiệp tạm tính
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
– In phiếu thu. in phiếu chi
– Sổ nhật kí chung, sổ chi tiết vật tư, sổ quỹ tiền mặt
– Phiếu giao hàng, phiếu xuất kho , phiếu nhập kho
– Bảng phân bổ chi phí trả trước
– Sổ cái tài khoản, sổ chi tiết công nợ, sổ cái, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết các tài khoản, thẻ kho, sổ nhật ký bán hàng, sổ nhật ký mua hàng, sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chi tiền, sổ chi phí quản lý doanh nghiệp.
– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ ( bán ra, mua vào ).
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Hình ảnh: Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

==> Có thể bạn biết:
+ Sổ sách kế toán là công việc tập hợp lại toàn bộ chứng từ nằm rải rác để ghi nhận vào đây. Từ đó để tập hợp lại làm báo cáo tài chính lên cho ban Tổng giám đốc và cho cơ quan thuế. Vậy sổ sách kế toán đang làm gồm những loại sổ nào, cụ thể những loại sổ sách kế toán sau:
– Sổ nhật ký chung: là loại sổ được ghi nhận lại tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp của một kì kế toán ( tháng, quý, năm ) và được ghi nhận theo thời gian. Căn cứ để ghi sổ nhật kí chung là chứng từ kế toán.
– Sổ cái: là dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ ( tháng, quý, năm ) cảu từng tài khoản kế toán mà được ghi nhận tại sổ nhật ký chung. Sổ cái dùng để ghi nhận sự biến động tăng giảm của tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí về mặt giá trị.
– Sổ chi tiết: là loại sổ theo dõi chi tiết về tình hình tăng giảm của tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí cảu từng tài khoản ngoài mặt giá trị. Mặc khác, sổ chi tiết còn theo dõi từng đối tượng công nợ phải thu và từng đối tượng công nợ phải trả cũng như theo dõi mặt hàng kho: nguyên vật liệu, thành phẩm, công cụ dụng cụ, hàng hóa.
Các bạn download ( tải ) File excel mẫu sổ sách báo cáo tài chính tại đây nha

 https://goo.gl/3BWugZ

=====
Hướng dẫn tải file: 
– Yêu cầu đăng nhập Facebook                       
– Sau đó nhấn vào nút ” Tiếp tục với tư cách là…..”       

  

– Xong, tải file thôi, nếu có lỗi các bạn cứ Chat với mình nhé  ( Giờ hành chính) 
Bạn đang xem bài viết: ” Mẫu sổ sách báo cáo tài chính trên file excel rất hay “

2.5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *