HTKK 4.9.4 ngày 6/10/2022

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.9.4 cập nhật một số nội dung phát sinh các mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC và Thông tư số 40/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

HTKK 4.9.4 ngày 6/10/2022
HTKK 4.9.4 ngày 6/10/2022

    1.Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)

      Cập nhật bỏ ràng buộc bắt buộc nhập doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng [21] của 1 trong 2 hoạt động tại mục “Kê khai nghĩa vụ thuế”.

    2.Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01/TAIN-DK)

      Cập nhật khi kê khai tờ khai theo lần phát sinh thì ứng dụng thực hiện in đúng kỳ kê khai.

    3.Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán

      Cập nhật cho phép kết xuất tờ khai trong trường hợp để trống dữ liệu của bảng “Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng là người nộp thuế”.

    4.Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)

      Cập nhật chức năng <Nhập xml> hiển thị đủ thông tin “Tỷ lệ thuế GTGT” và “Tỷ lệ thuế TNDN”.

    5.Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (05/TNDN)

      Cập nhật ứng dụng cho phép kê khai tờ khai bổ sung lần 2 trong trường hợp đã tồn tại tờ khai lần 1.

    6.Tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

      Cập nhật nếu tích chọn tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay thì cho phép sửa [28b], [29b], [30b], [31b].

    7.Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)

      Cập nhật đối với loại chỉ tiêu “Cơ sở sản xuất khác tỉnh là nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh” thì không tổng hợp thay đổi lên 01/KHBS.

    8.Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

      Cập nhật tại phụ lục 01-6/GTGT (dành cho CSSX): Bắt buộc nhập chỉ tiêu [14] hoặc [15]

    9.Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

      Cập nhật ràng buộc tại phụ lục 01-3/TTĐB như sau:

      + Đối với dòng kê khai “Đơn vị phụ thuộc”, “địa điểm kinh doanh”: Bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].

      + Đối với loại chỉ tiêu “Nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh”: Không bắt buộc nhập chỉ tiêu [09], [10].

    10.Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế (01/ĐNHUY)

      Bổ sung mẫu biểu kê khai Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

    11.Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Bình Phước và tỉnh Cao Bằng.

      Cập nhật xã Thành Tâm thành phường Thành Tâm, xã Minh Hưng thành phường Minh Hưng, xã Minh Long thành phường Minh Long, xã Minh Thành thành phường Minh Thành, thị trấn Chơn Thành thành phường Hưng Long, tỉnh Bình Phước.

      Cập nhật xã Phong Nậm thành xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Bắt đầu từ ngày 06/10/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.9.4 thay cho các phiên bản trước đây.

    Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

     Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Download HTKK 4.9.4: https://www.fshare.vn/file/2OYKM6PRGPW6

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *