HTKK 4.7.6 mới nhất 26/03/2022

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.6 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

HTKK 4.7.6 mới nhất 26/03/2022
Download phần mềm HTKK 4.7.6 hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 26/03/2022

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.6 bổ sung các mẫu quyết toán thuế còn lại của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp bổ sung các mẫu hồ sơ quyết toán thuế còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:
  • Tờ khai quyết toán phí: mẫu 02/PBVMT, 02/PHLPNG.
  • Tờ khai thuế vận tải nước ngoài: mẫu 01/VTNN.
  • Tờ khai quyết toán dầu khí: mẫu 02/LNCN-PSC, 02/LNCN-VSP, 02/TAIN-VSP, 01/ĐCĐB-VSP, 02/PTHU-VSP, 02/TNDN-VSP, 02/PTHU-DK, 03/PTHU-DK, 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK, 01/QT-LNCL.
  • Tờ khai quyết toán lợi nhuận còn lại: mẫu 01/QT-LNCL
  1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (mẫu 02/TAIN)
  • Cập nhật chức năng kết xuất XML đối với trường hợp nhập từ 2 nhà máy trở lên trên phụ lục 01-1/TAIN
  1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)
  • Cập nhật chức năng in: in đúng tên bảng kê 05-2/BK-TNCN là “Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần”.
  • Cập nhật hiển thị đủ dữ liệu trên 05/QTT-TNCN đã kê khai trong hệ thống khi cập nhật HTKK lên phiên bản mới.

Bắt đầu từ ngày 26/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải HTKK 4.7.6: https://www.fshare.vn/file/GJ5TEBZU18RX

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *