Download HTKK 4.7.2 ngày 23/02/2022 mới nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.2 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.1, cụ thể như sau:

Download HTKK 4.7.2 ngày 23/02/2022 mới nhất
 1. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
  • Cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-2/TTĐB
 2. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
  • Cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-1/BK-CNKD, 01-2/BK-HĐKD
 3. Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT)
  • Cập nhật cho phép người nộp thuế lập nhiều tờ khai 03/DL-HĐĐT trong cùng 1 kỳ tính thuế;
  • Bổ sung mức thuế suất 8%;
  • Cập nhật bỏ 2 loại hóa đơn 03XKNB và 04HGDL.
 4. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN)
  • Cập nhật không bắt cảnh báo đỏ trong trường hợp Tổng cột [10] trên phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN bằng với chỉ tiêu [21] trên tờ khai
 5. Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)
  • Cập nhật: Nếu nộp về Cơ quan thuế quản lý thì được nộp cho Chi cục Thuế. Nếu nộp cho nơi có dự án đầu tư khác tỉnh thì nộp cho Cục Thuế
 6. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)
  • Cập nhật chỉ cho phép kê khai phụ lục 06-1/BK-TNCN đối với kỳ kê khai tháng/quý cuối cùng trong năm.

Bắt đầu từ ngày 24/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.7.2 ngày 23/02/2022

Link1 : https://download.dantaichinh.com/2022/htkk4.7.2.zip

Link 2: https://www.fshare.vn/file/8WM6ONZO8QTK

Nguồn: https://www.dantaichinh.com

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *