vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Download HTKK 4.6.9 ngày 17/02/2022 mới nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.9 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị Quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (đối với nội dung giảm thuế GTGT từ 10% còn 8% cho năm 2022), cụ thể như sau:

Download HTKK 4.6.9 ngày 17/02/2022 mới nhất
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai bổ sung cho các mẫu sau đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, bao gồm:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng/quý), 05/GTGT (kỳ tháng) (bao gồm cả phụ lục miễn giảm đáp ứng Nghị quyết số 43/2022/QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022)
 • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).
 • Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng).
 • Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng/quý).
 • Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng)
 • Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN (kỳ tháng).
 • Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng)
 • Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm).
 • Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng ), 01/BCTL-DK (kỳ năm).
 • Tờ khai nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN (kỳ tháng)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý)

Bắt đầu từ ngày 18/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.6.9 ngày 17/02/2022

Link1 : https://download.dantaichinh.com/2022/htkk4.6.9.zip

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Link 2: https://www.fshare.vn/file/NICUZ7OMQKDW

Nguồn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-6-9

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

5/5 - (1 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *