vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

File excel kế toán thông tư 133 – 200

File excel kế toán thông tư 133 – 200 , Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017.
– Link tải file excel kế toán thông tư 133 ở cuối bài nha ( Thông tư 200 cũng vậy)

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

*File Excel kế toán đủ các phần hành rất hay bao gồm các sheet như:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

  1. Danh mục khách hàng
  2. Thông tin doanh nghiệp
  3. Danh mục vật tư hàng hóa
  4. Danh mục phát sinh
  5. Bìa sổ ( sổ chi tiết các tài khoản )

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
– Bảng chấm công
– Bảng chấm công thêm giờ
– Bảng tính bảo hiểm
– Bảng tính thuế TNCN
– Bảng lương
– Bảng lương cơ bản và các khoản phụ cấp
– Phiếu lương
Bạn đang xem bài viết” File excel kế toán thông tư 133 – 200″
TỔNG HỢP
– Phiếu kế toán
– Sổ nhật kí bán hàng
– Sổ nhật kí mua hàng
– Sổ nhật kí thu tiền
– Sổ nhật kí chi tiền
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN &  DOANH NGHIỆP
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
– Tờ khau thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

BÁO CÁO THUẾ GTGT.
– Tờ khai thuế giá trị GT
– Bảng kiểm ra hóa đơn bán ra
– Bảng kiểm ra hóa đơn mua vào
– Bảng kê hóa đơn bán ra theo tháng
– Bảng kê hóa đơn mua vào theo tháng
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Bản thuyết minh báo cáo tài  chính
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng cân đối tài khoản
Bạn đang xem bài viết” File excel kế toán thông tư 133- 200″
HÀNG TỒN KHO
– Nhật kí nhập xuất
– Phiếu nhập kho / Nhập chi phí mua hàng
– Thẻ kho
– Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa
– Nhập xuất tồn
KẾ TOÁN CÔNG NỢ
– Công nợ chi tiết
– Công nợ tổng hợp ( phải trả khách hàng )
– Công nợ tổng hợp ( phải thu khách hàng )
KHÁC ( THANH TOÁN)
– Phiếu thu chi
– Sổ nhật kí chung
– Sổ cái tài khoản
– Sổ tiền gửi ngân hàng
– Sổ quỹ tiền mặt VNĐ
– Sổ chí tiết tài khoản

Các bạn dowload File excel kế toán thông tư 133-200 tại đây nhé: https://drive.google.com/file/d/0B5VQLgen5b0AOEtLRFEyRGpFVms/view

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

5/5 - (3 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

One Comment on “File excel kế toán thông tư 133 – 200”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *