vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Đánh giá dự án bằng hàm IRR

Như đã giới thiệu ở bài trước, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng IRR (tỷ suất hoàn vốn nội bộ) trong Excel để đánh giá hiệu quả của 1 dự án. Một cách đơn giản, IRR là mức lãi suất làm cho NPV của dự án bằng 0, nếu IRR > lãi suất chiết khấu (dùng để tính NPV) thì dự án khả thi và ngược lại thì không.  Hãy cùng xem các ví dụ để hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm này trên Excel (đã có trong file đính kèm).

Tính IRR của dòng tiền 

– Công thức:   IRR(values, guess)

Values : Dòng tiền qua các năm, phải chứa ít nhất 1 giá trị âm và 1 giá trị dương

Guess : ước lượng giá trị cho IRR, nếu bỏ qua không điền thì mặc định guess = 10%. Nếu Excel không thể tìm được giá trị làm cho NPV = 0 , Excel sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

VD: Ta có 2 dự án có dòng tiền qua các năm như hình dưới, tại ô A5 nhập =IRR(B2:H2) nhận được IRR của dự án 1 là 16.3%, tương tự dự án sẽ có IRR là 13.9%

untitled

Dù Excel đã tìm được IRR của dự án nhưng chúng ta không chắc được việc dự án có duy nhất 1 IRR hay không, để check điều này ta sẽ thử nhiều hơn các giá trị ước lượng của IRR, giả sử từ -90% đến 90%. Nhập =IRR($ B$ 2:$ H$ 2,A8) tại ô B8 và kéo xuống B9:B18 ra được kết quả, có vẻ như 16.3% và 13.9% là 2 giá trị cần tìm.

2

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Một dự án luôn chỉ có 1 IRR ?

Câu trả lời là không, hãy cùng xem 1 dự án có dòng tiền như ở dưới, thay đổi giá trị dự đoán từ -90% đến 90% ta nhận được 2 giá trị của IRR

untitled3

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hoặc 1 trường hợp khác, hàm IRR đều trả kết quả là #NUM với mọi giá trị IRR dự đoán, đồng nghĩa với việc dự án 4 ở hình dưới không có IRR

untitled

Tính IRR cho các dòng tiền không cách đều nhau 

Tương tự như hàm XNPV của bài trước, với IRR ta cũng có hàm XIRR sử dụng cho trường hợp dòng tiền xuất hiện không theo các kỳ đều nhau.

– Công thức:    XIRR(cash flow, dates, [guess])

Values : Dòng tiền qua các năm

Dates: Ngày xuất hiện dòng tiền

Guess : giá trị ước lượng để tính IRR

VD: Dự án 5 có dòng tiền xuất hiện vào các ngày ở cột A, IRR của dự án này sẽ được tính bằng =XIRR(B3:B9,A3:A9) , nhận được kết quả là 10.61%

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

untitled2

Dù còn nhiều hạn chế nhưng cùng với NPV, IRR vẫn là 1 trong những phương pháp phổ biến nhất được dùng khi đánh giá hiệu quả đầu tư.

Download Attachments

  • xlsIRR
    File size: 24 KB Downloads: 779
4/5 - (1 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *