vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

HTKK 4.9.1 ngày 4/8/2022

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO 

    V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.1 cập nhật một số nội dung phát sinh

HTKK 4.9.1 ngày 4/8/2022
HTKK 4.9.1 ngày 4/8/2022
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

    Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất phiên bản HTKK 4.9.1 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai phiên bản 4.9.0, cụ thể như sau:

    1. Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)

    – Cập nhật in đúng dữ liệu của chỉ tiêu [17] – Mã số thuế trên tờ khai

    2. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)

    – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS khi điều chỉnh dữ liệu kê khai trong trường hợp tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao” 

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

    3. Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) 

    – Cập nhật chỉ tiêu (4) – Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh tại mục “1.Người nộp lệ phí môn bài” mặc định theo chỉ tiêu [05] – Mã số thuế trên tờ khai

    – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS trong trường hợp làm thay đổi tiểu mục hạch toán

    4.  Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (01/QT-LNCL)

    – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên mục Số thuế phải nộp lên phụ lục phân bổ điều chỉnh tăng/giảm

    5. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

    – Cập nhật không cảnh báo vàng nếu Chỉ tiêu [33] = [32] * 10% – (tổng cột (6) trên PL giảm thuế)

    – Cập nhật hiển thị mặc định STT thứ “1” đối với nhà máy đầu tiên trên phụ lục 01-2/GTGT

    6. Tờ khai danh sách số hiệu tài khoản thanh toán (01/DS-TK)

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

    – Cập nhật bỏ kiểm tra ràng buộc trùng số tài khoản giữa các dòng

    7. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (04/CNV-TNCN)

    – Cập nhật ràng buộc:

    + Mở cho phép sửa chỉ tiêu [45] trên tờ khai, kiểm tra phải = tổng [40] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ.

    + Mở cho phép sửa chỉ tiêu [41] trên tờ khai, kiểm tra phải = tổng [19] trên phụ lục, sai khác cảnh báo đỏ

    8. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

    – Cập nhật cho phép kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ

    9. Tờ khai thuế tài nguyên (02/TAIN)

    – Cập nhật không cho phép kê khai loại tài nguyên “Khoáng sản kim loại” (là tài nguyên có thuế suất = 0)

    10. Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT)

    – Cập nhật tính đúng số thuế phải nộp theo từng tỉnh trên phụ lục 01-2/TBVMT

    Bắt đầu từ ngày 04/08/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.9.1 thay cho các phiên bản trước đây.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

    Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

     Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Download HTKK 4.9.1: https://www.fshare.vn/file/7S4VS4X26EAU

5/5 - (1 bình chọn)
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *