Dùng công thức mảng để đếm các giá trị duy nhất trong Excel

Excel không có hàm đếm số các giá trị duy nhất của một dãy. Tuy nhiên đây là một nhu cầu cực kỳ lớn cho những người thường xử dụng Excel. Bài viết sau đây sẽ đưa ra ví dụ về việc tạo công thức mảng giúp các bạn có thể đếm được những giá trị chỉ xuất hiện 1 lần trong file excel.

Ta có ví dụ về tập khách hàng nhập hàng của một công ty thương mại A trong tháng 7/2016 như sau:

ảnh 1

Để đếm xem công ty A có bao nhiêu khách hàng nhập hàng trong tháng 7 (không đếm các khách hàng bị trùng nhau) ta lần lượt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Ta sử dụng hàm COUNTIF, ví dụ: để đếm số lần nhập hàng của Minh trong tháng 7 ta sử dụng hàm countif như sau, cho ra kết quả là 2:

ảnh 2

Bước 2: Để đếm các giá trị duy nhất (không bị trùng lặp), ta sử dụng công thức như sau:

ảnh 3

Bước 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl +Shift + Enter để tạo công thức mảng, ta ra được kết quả là 8:

ảnh 4

Như vậy, trong tháng 7, công ty A có 8 khách hàng thực hiện giao dịch.

Chú ý: Công thức trên thanh công thức được bao quanh bởi dấu { và }, bạn cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để tạo ra công thức này, nếu bạn chỉnh sửa công thức bằng cách điền thêm 2 dấu { và } thì công thức sẽ không trả ra kết quả.

Giải thích: Các mảng liên tục được tạo ra bởi hàm COUNTIF được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel như sau:

{2;2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;2} = {2 Lan; 2 Hoa; 1 Khuê; 2 Minh; 1 Kiên; 1 Mai; 1 Hùng; 2 Hải; 2 Lan; 2 Hoa; 2 Minh; 2 Hải}

Do đó công thức mảng trả ra kết quả như sau: 1/2 + 1/2 + 1/1 + 1/2 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = 8.

3.4/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *