Cách sử dụng excel tính giá thành sản phẩm

Cách sử dụng excel tính giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm: là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất và quản lý sản xuất, phản ánh kết quả sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất, là căn cứ quan trọng để xác định giá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất .

+ Kế hoạch sản xuất: Lượng thành phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng kế hoạch sản xuất. Ở các phần mềm kế toán hiện hành, các bạn có thể nhập ở mục “Nhập kho thành phẩm từ sản xuất – (Ví dụ ở phần mềm Bravo)
+ Chi phí nhân công: Có 2 phần là định mức nhân công để sản xuất 1 sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho các sản phẩm, được cập nhật để xác định chi phí nhân công theo công thức:
Chi phí nhân công = Số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao x giá nhân công
+ Chi phí nguyên vật liệu: Cũng chia thành định mức và giá, ở đây chúng tôi sử dụng hàm match lồng vào vlookup để lấy giá theo tháng hơi làm rối các bạn chưa sử dụng hàm này bao giờ. Các bạn có thể làm đơn giản hơn bằng cách lấy cột tham chiếu là “tháng hiện hành + 1”
Cuối cùng là bảng tính giá thành.

CÁC BẠN TẢI FILE TẠI ĐÂY:

File excel tính giá thành sản phẩm
4/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *