vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Các hàm thống kê

Phần này sẽ trình bày tổng quan về một số hàm thống kê (statistical funtion) thông dụng trong Excel.

Hàm Average

Hàm AVERAGE này dùng để tính giá trị trung bình của một vùng chọn gồm nhiều ô.

Average Function

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hàm Averageif

Hàm AVERAGEIF này dùng để tính giá trị trung bình của các ô theo điều kiện. Ví dụ sau đây tính giá trị trung bình của các ô dữ liệu khác 0.

averageif-function
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Chú ý: <> là ký hiệu không bằng/ không tương đương/ khác. Hàm AVERAGEIF tương tự như hàm SUMIF.

Hàm Median

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hàm MEDIAN này dùng để tính số trung vị (số nằm chính giữa).

median-function

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Kiểm tra:

median-check

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hàm Mode

Hàm MODE dùng để tìm số có tần suất xuất hiện nhiều nhất.

mode-function

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

Hàm STEDV dùng để tính độ lệch chuẩn.

stdev-function

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hàm Min

Hàm MIN dùng để tìm giá trị nhỏ nhất.

min-function

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hàm Max

Hàm MAX dùng để tìm giá trị lớn nhất.

max-function

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hàm Large

Khi cần tìm số lớn nhất thứ ba, hãy dùng hàm LARGE như dưới đây.

large-function

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Kiểm tra:

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

large-check

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Hàm Small

Để tìm số nhỏ nhất thứ hai, hãy dùng hàm SMALL như dưới đây.

small-function

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Kiểm tra:

small-check

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Mẹo: Đa số các kết quả trên đều có thể dễ dàng tạo ra trong Excel chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hãy tham khảo thêm ví dụ minh họa về chức năng phân tích thống kê mô tả (Descriptive Statistics).

Rate this post
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận