Các hàm tài chính (financial functions)

Để minh họa các hàm tài chính (financial functions) trong Excel, chúng ta hãy xét một khoản vay được trả lãi hàng tháng, với lãi suất thường niên là 6%, trong thời hạn 20 năm, giá trị hiện tại của khoản vay là 150,000$ và giá trị tương lai là 0 (giả sử khoản vay sẽ được trả hết nợ).

Do nợ phải trả lãi hàng tháng, như vậy Rate được tính là 6%/12 = 0.5% và Nper (tổng số kỳ phải trả lãi) được tính là 20 * 12 = 240. Nếu món nợ này trả lãi theo năm, Rate sẽ là 6% và Nper là 20.

Pmt

Chọn ô A2 và thêm hàm PMT.

54

Chú ý: Hai đối số cuối của hàm là tùy chọn. Đối với các khoản vay, có thể bỏ qua Fv (Dù giá trị tương lai của khoản vay bằng 0, tuy nhiên giá trị này vẫn được khai báo ở đây). Nếu bỏ qua hình thức chi trả Type, mặc định các khoản vay sẽ được trả lãi vào cuối kỳ.

Kết quả được thể hiện như dưới đây. Trong đó tổng số tiền lãi phải trả hàng tháng là 1,074.65$ .

 55

Mẹo: Khi sử dụng các hàm tài chính trong Excel, bạn hãy luôn đặt ra cho mình câu hỏi, tôi đang trả nợ (theo hướng tiêu cực) hay tôi đang nhận tiền (theo hướng tích cực)? Chúng ta trả hết khoản vay 150,000$ (không hề gì vì đây là số tiền mà chúng ta đã nhận) còn việc trả lãi 1,074.65$ hàng tháng (đây mới là mối bận tâm).

Rate

Nếu Rate là ẩn số duy nhất, chúng ta có thể dùng hàm RATE để tính lãi suất này.

56

Nper

Hoặc hàm NPER. Nếu chúng ta trả lãi 1,074.65$ hàng tháng cho món nợ 20 năm, với một lãi suất thường niên là 6%, sẽ cần trả hết nợ trong 240 tháng.

57

Ở đây chúng ta có thể thay đổi số tiền lãi phải trả hàng tháng để thấy nó ảnh hưởng thế nào tới tổng số kỳ phải trả.

58

Tóm lại, nếu chúng ta trả lãi là 2,074.65$ hàng tháng, chưa đến 90 tháng là ta đã trả hết nợ.

Pv

Hoặc hàm PV (Giá trị hiện tại). Nếu chúng ta trả lãi hàng tháng là 1,074.65$ cho một khoản vay 20 năm, với lãi suất thường niên là 6%, vậy ta có thể vay bao nhiêu tiền? Hẳn là bạn đã có câu trả lời.

59

Fv

Cuối cùng, phần này kết thúc với hàm FV (giá trị tương lai). Nếu chúng ta trả lãi hàng tháng là 1,074.65$ cho một khoản vay 20 năm, với lãi suất thường niên 6%, chúng ta có thể trả hết nợ hay không? Đương nhiên.

60

Nhưng nếu chúng ta chỉ trả lãi hàng tháng là 1,000.00$ , sau 20 năm vẫn chưa trả hết nợ đâu.

61

3/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *