Tìm kiếm giá trị với 2 tham chiếu

Ví dụ cụ thể sau sẽ trình bày cụ thể cách tìm kiếm giá trị trong một khoảng nhất định với 2 tham số.

Yêu cầu: Tìm kiếm doanh số sô-cô-la bán được tháng 2

Bước 1: Coi tham chiếu thứ 1 là tháng 2, bạn sử dụng hàm Match:

1

Bước 2: Coi tham chiếu thứ 2 là sô-cô-la, sử dụng hàm Match tương tự như trên:

2

Bước 3: Để tìm ra doanh số bán được trong tháng 2 (tham chiếu số 1)  với loại mặt hàng sô-cô-la (tham chiếu số 2), sử dụng hàm Index:

3

Hoặc: Bạn có thể tóm gọn lại trong 1 biểu hàm sau đây:

4

4/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận