Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm hàng hóa

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm hàng hóa – Bạn đang tìm mẫu số 05-vt – biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá?? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn file excel mẫu biên bản kiểm kê giúp các bạn lập được mẫu biên bản kiểm kê hàng hóa mới nhất, lập mẫu 05 vt – theo thông tư 200,…

1. Mục đích: 

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.
Các bạn đang xem bài viết: Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm hàng hóa

2. Hướng dẫn cách ghi:

–  Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên.
 –  Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.
   +  Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được kiêm kê tại kho.
   +  Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp).
   +  Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo sổ kế toán.
   +  Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo kết quả kiểm kê. Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.
 –  Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:
   +  Tốt 100% ghi vào cột 10.
   +  Kém phẩm chất ghi vào cột 11.
   +  Mất phẩm chất ghi vào cột 12.
 –  Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.
 –   Biên bản được lập thành 2 bản:
   +  1 bản phòng kế toán lưu.
   +  1 bản thủ kho lưu.
 –  Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).

Từ khóa liên quan: Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm hàng hóa, mẫu số 05-vt – biên bản kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá, mẫu biên bản kiểm kê hàng hóa mới nhất, mẫu 05 vt – theo thông tư 200, mẫu biên bản kiểm kê tài sản

Có thể bạn quan tâm:

HỘI ĐỒNG THANH LÝ HÀNG HÓACÔNG TY CỔ PHẦN …………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN HIỆN TRẠNG HÀNG HÓA CẦN THANH LÝ
Hôm nay, vào hồi…. ngày… tháng… năm…,
Tại nhà kho công ty…………………..
Hội đồng thanh lý hàng hóa gồm:
Ông ( bà): ……………………………………….. – Trưởng hội đồng thanh lý
Ông ( bà): ……………………………………….. – Thành viên hội đồng thanh lý
Ông ( bà): ……………………………………….. – Thành viên hội đồng thanh lý
Ông ( bà): ……………………………………….. – Thành viên hội đồng thanh lý
Tiến hành kiểm kê và xác nhận hiện trạng hàng hóa cần thanh lý như sau:
STTTÊN HÀNG HÓASỐ LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA THỰC TẾ
1


2


3


4


5


6


7


Hội đồng thanh lý kết thúc việc kiểm kê hàng hóa tồn kho vào lúc…. cùng ngày. Biên bản xác nhận hàng tồn kho đã được các thành viên hội đồng thanh lý cùng thống nhất và ký tên xác nhận.
Chúng tôi xin cam đoan về những nội dung nêu trên đây là đúng sự thật.
(Các thành viên ký và ghi rõ họ tên)
Link download: Các bạn tải Mẫu biên bản kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm hàng hóa miễn phí tại đây nhé!
4/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *