Download HTKK 4.7.1 ngày 20/02/2022 mới nhất

 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.1 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.0, cụ thể như sau:

Download HTKK 4.7.1 ngày 20/02/2022 mới nhất
 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

      Cập nhật phụ lục 01-6/GTGT đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

 • Cập nhật công thức tính cột [17] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất và cột [21] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất trong trường hợp [06] < ([19] + [20])
 • Cập nhật không bắt buộc nhập cột [14] – Doanh thu sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất (chưa có thuế GTGT) đối với Hàng hóa chịu thuế 5%
 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)
  • Cập nhật không bắt buộc mục II – Kê khai thông tin của hợp đồng xây dựng.
 2. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
  • Cập nhật không bắt buộc nhập cột (4) – Số lượng tiêu thụ trong kỳ và cột (5) – Doanh thu bán (chưa có thuế GTGT)
 3. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)
  • Cập nhật kết xuất đủ dữ liệu các trường ‘Người ký’, ‘Ngày ký’

Bắt đầu từ ngày 20/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.7.1 ngày 20/02/2022

Link1 : https://download.dantaichinh.com/2022/htkk4.7.1.zip

Link 2: https://www.fshare.vn/file/6R53P1QC9YUZ

Nguồn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-7-1

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *