vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Functions – Hàm Date & Time

Để nhập ngày tháng trong Excel, sử dụng ký tự “/” hoặc “-“. Để nhập giờ, sử dụng “:” (dấu hai chấm). Bạn cũng có thể nhập ngày và giờ trong cùng một cell (ô).

27

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Lưu ý: Ngày theo định dạng kiểu Mỹ: tháng trước, ngày sau. Đây là kiểu định dạng phụ thuộc vào thiết lập vùng ở window của bạn.

Year, Month, Day (Năm, Tháng, Ngày)

Để lấy được năm của một ngày có định dạng mm/dd/yyyy, sử dụng hàm YEAR.

28

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Lưu ý: sử dụng hàm MONTH và DAY để lấy được tháng và ngày của một ngày có định dạng mm/dd/yyyy.

Hàm Date

1. Để cộng thêm một số ngày vào một ngày ngày có định dạng mm/dd/yyyy, sử dụng công thức đơn giản như sau.

29

2. Để cộng thêm năm, tháng và/hoặc ngày; sử dụng hàm DATE.

30

Lưu ý: hàm DATE bao gồm ba đối số: năm, tháng và ngày. Excel sẽ tự nhận biết được rằng 6+2=8=August có 31 ngày và chuyển sang tháng tiếp theo (ví dụ 23 August + 9 days = 1 September).

Current Date and Time (Ngày và giờ hiện tại)

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Để lấy được ngày và giờ hiện tại, sử dụng hàm NOW.

31

Lưu ý: sử dụng hàm TODAY chỉ lấy được ngày. Sử dụng công thức NOW()-TODAY() để lấy được giờ hiện tại.

Hour, Min, Sec (Giờ, Phút, Giây)

Để lấy được giờ, sử dụng hàm HOUR.

32

Lưu ý: Sử dụng hàm MINUTE và SECOND để trả về giá trị phút và giây.

Hàm Time

Để cộng thêm một số giờ, phút và/hoặc giây, sử dụng hàm TIME.

33

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Lưu ý: Excel cộng thêm 2 tiếng, 10+1=11 phút và 70-60=10 giây.

2/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2017-12-20 15:33:14.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *