Functions – Hàm Date & Time

Để nhập ngày tháng trong Excel, sử dụng ký tự “/” hoặc “-“. Để nhập giờ, sử dụng “:” (dấu hai chấm). Bạn cũng có thể nhập ngày và giờ trong cùng một cell (ô).

27

Lưu ý: Ngày theo định dạng kiểu Mỹ: tháng trước, ngày sau. Đây là kiểu định dạng phụ thuộc vào thiết lập vùng ở window của bạn.

Year, Month, Day (Năm, Tháng, Ngày)

Để lấy được năm của một ngày có định dạng mm/dd/yyyy, sử dụng hàm YEAR.

28

Lưu ý: sử dụng hàm MONTH và DAY để lấy được tháng và ngày của một ngày có định dạng mm/dd/yyyy.

Hàm Date

1. Để cộng thêm một số ngày vào một ngày ngày có định dạng mm/dd/yyyy, sử dụng công thức đơn giản như sau.

29

2. Để cộng thêm năm, tháng và/hoặc ngày; sử dụng hàm DATE.

30

Lưu ý: hàm DATE bao gồm ba đối số: năm, tháng và ngày. Excel sẽ tự nhận biết được rằng 6+2=8=August có 31 ngày và chuyển sang tháng tiếp theo (ví dụ 23 August + 9 days = 1 September).

Current Date and Time (Ngày và giờ hiện tại)

Để lấy được ngày và giờ hiện tại, sử dụng hàm NOW.

31

Lưu ý: sử dụng hàm TODAY chỉ lấy được ngày. Sử dụng công thức NOW()-TODAY() để lấy được giờ hiện tại.

Hour, Min, Sec (Giờ, Phút, Giây)

Để lấy được giờ, sử dụng hàm HOUR.

32

Lưu ý: Sử dụng hàm MINUTE và SECOND để trả về giá trị phút và giây.

Hàm Time

Để cộng thêm một số giờ, phút và/hoặc giây, sử dụng hàm TIME.

33

Lưu ý: Excel cộng thêm 2 tiếng, 10+1=11 phút và 70-60=10 giây.

2/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *