HTKK 4.8.2 ngày 06/05/2022 tờ khai 01/GTGT 01/CNKD

Cập nhật phần mềm HTKK 4.8.2 mới nhất ngày 06/05/2022 hỗ trợ kê khai thuế

Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.8.2 là một trong những ứng dụng quan trọng do Tổng Cục Thuế phát hành giúp doanh nghiệp thực hiên kê khai và quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm cho cơ quan thuế thông qua trang thuế điện tử của TCT: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

HTKK 4.8.2 ngày 06/05/2022
Cập nhật HTKK 4.8.2 ngày 06/05/2022 mới nhất

Nội dung cập nhật của phiên bản HTKK 4.8.2

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.2 bổ sung Tờ Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán đáp ứng Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.8.1, cụ thể như sau:

Bổ sung Tờ Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán đáp ứng Nghị định 126/2020/NĐ-CP

  • Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán

Cập nhật các chức năng tờ khai thuế sau đây:

Tờ khai thuế 01/GTGT

Cập nhật hiển thị đúng tên chỉ tiêu [24] – Thuế GTGT của Hàng hóa dịch vụ mua vào trên phụ lục 01-1/KHBS đối với tờ khai bổ sung có điều chỉnh giá trị của chỉ tiêu này.

Tờ khai thuế 01/TAIN và tờ khai 02/TAIN

Cập nhật tại phụ lục 01-1/TAIN: Bắt buộc nhập cột Loại chỉ tiêu

Tờ khai thuế 01/CNKD

Cập nhật hiển thị đúng dữ liệu chỉ tiêu [28], [29], [30], [31], [32] tại cột b, d khi mở lại tờ khai

Bắt đầu từ ngày 06/05/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến các nội dung nâng cấp nêu trên, công ty, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.2 thay cho các phiên bản HTKK trước đây.

Download phần mềm HTKK 4.8.2 ngày 06/05/2022:

Link: https://www.fshare.vn/file/JT8CPCCCFUOK

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *