Download HTKK 4.7.4 ngày 21/03/2022 mới nhất

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.4 cập nhật một số nội dung phát sinh

Download HTKK 4.7.4 ngày 21/03/2022 mới nhất
Download HTKK 4.7.4 ngày 21/03/2022 mới nhất

Những điểm mới của phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.4

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.4 cập nhật một số nội dung phát sinh đối với các tờ khai quyết toán thuế TNCN và TNDN, cụ thể như sau:

  1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN):
  • Đối với các tờ khai có chỉ tiêu [46] – Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế lớn hơn 5 triệu thì không cho phép hoàn trả theo hình thức “Tiền mặt”.
  1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN):
  • Cập nhật không bắt buộc nhập “Ngày sinh người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/BK-TNCN”
  • Cập nhật không cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu “Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh” trong trường hợp nhập đúng số tiền so với số lượng người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/QTT-TNCN
  1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN):
  • Cập nhật cho phép chọn địa bàn phân bổ trên bảng kê phân bổ 03-8/TNDN
  • Cập nhật không cảnh báo đỏ tại phụ lục 03-3A trong trường hợp nhập dữ liệu hợp lệ
  • Cập nhật chỉ tiêu C1 cho phép nhận giá trị âm

Bắt đầu từ ngày 21/03/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.7.4 ngày 21/03/2022

Link: https://www.fshare.vn/file/FOUZ4AVAJJS5

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *