HTKK 4.5.6 ngày 03/04/2021

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 4.5.6 cập nhật Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (01/ĐNHT) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế đồng thời cập nhật một số yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.5.5, cụ thể như sau

Những điểm mới trong HTKK 4.5.6

  1. Cập nhật chức năng lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (01/ĐNHT)
    • Đối với Giấy đề nghị hoàn đến kỳ từ tháng 01/2021, quý 1/2021:
    • Khi lập giấy đề nghị hoàn trả đối với loại hoàn thuế là Hoàn dự án đầu tư thì bắt buộc nhập thông tin dự án đầu tư
    • Mỗi dự án đầu tư được phép lập 01 giấy đề nghị hoàn trả trong 1 kỳ tính thuế
  2. Cập nhật yêu cầu phát sinh trên tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)
    • Đối với tờ khai có kỳ tính thuế năm 2019: Cho phép kê khai phụ lục GDLK theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP hoặc Nghị định số 132/2017/NĐ-CP đính kèm tờ khai 03/TNDN

Bắt đầu từ ngày 03/04/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.5.6 ngày 25/03/2021

Link1 : https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-6/

Link 2: https://www.fshare.vn/file/IPTQUVJQTPRH

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *