Tải File Excel Thang Bảng Lương 2019

  Thang Bảng Lương 2019 – Bao gồm các mức lương của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Mức lương của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, người…