Excel Basics – Data Validation

Sử dụng Data Validation trong Excel để đảm bảo rằng người dùng nhập giá trị nhất định vào một ô. Ví dụ về Data Validation Trong ví dụ này, chúng ta sẽ giới hạn người dùng chỉ được nhập vào…
Các mô hình tài chính mẫu

Các mô hình mẫu luôn là khởi đầu ý tưởng và là nguồn tham khảo quý giá để các bạn có thể tự xây dựng được mô hình cho riêng mình. Gửi tặng các bạn yêu thích các mô hình…