10 phím tắt hữu dụng trên Excel

Đôi khi, để theo kịp luồng tư duy tính toán hoặc cần thao tác nhanh kết quả, thay vì di chuyển chuột, nhấn các nút trên thanh ribbon, và/hoặc gõ công thức, chúng ta có thể sử dụng một số…

Ví dụ cụ thể sau sẽ hướng dẫn bạn cách xóa nhanh các dòng trống hoặc các dòng chứa các ô trống Bước 1: Trong tab Home, bạn chọn Find&Select, chọn Go to special Bước 2: Chọn Blanks và chọn…
Ứng dụng của Data Table

Trong các bài viết trước http://excelviet.com/quan-tri-rui-ro-mo-hinh-tai-chinh-phan-1/, chúng ta đã được làm quen với công cụ phân tích What-if Data Table, tại bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một ví dụ ứng dụng của công cụ mạnh mẽ này…